Parels & Oesters privacyverklaring

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met het privacybeleid van Parels & Oesters.

Je gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht en/of verstrekt!

Bescherming Persoonsgegevens Parels & Oesters verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).

Welke persoonsgegevens verwerkt Parels & Oesters? Wanneer je een contactformulier invult, een aankoop verricht of een andere aanvraag doet voor één van mijn diensten, wordt aan jou gevraagd je gegevens in te vullen. Ik verwerk alleen de gegevens die je zelf aan mij verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

  • Voor- en achternaam
  • Adres (straat en huisnummer, postcode en woonplaats)
  • Email adres
  • Telefoonnummer

Met welk doel gebruikt Parels & Oesters de persoonsgegevens? De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

  • Om je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om een afspraak te maken of te verzetten.
  • Om je te informeren over een event, een nieuw product of andere relevante informatie.

Beveiliging persoonsgegevens Parels & Oesters heeft passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. De website voldoet aan de normale standaarden en Parels & Oesters maakt gebruik van cookies. De computer van Parels & Oesters is beveiligd met een virusscanner en een firewall.

Social Media Ik wil het voor jou graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van mijn website & blog te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons.
Van de volgende Social Media Platforms heb ik de buttons geplaatst: Facebook,  LinkedIn, Pinterest, Comfort Zone.. Lees de privacyverklaring van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy.

Links Op mijn website zal je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten Parels & Oesters om. Het kan zijn dat deze externe websites ook gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Bewaartermijn Ik bewaar je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. De gegevens in mijn boekhoudsysteem bewaar ik tenminste 7 jaar, onder andere om aan al mijn wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door mij verwijderd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna ik je gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van mijn gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.
Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens ik van jou verwerk, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen.
Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je mij schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.
Ik zal je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan mij e-mailen via parelsenoesters@gmail.com

 

Wijzigingen in deze verklaring Wijzigingen in de privacyverklaring van Parels & Oesters worden gepubliceerd op deze pagina.